Disclaimer

Internet Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Lampenier Groningen BV. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Lampenier Groningen BV. aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle Lampenier Groningen BV. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.

 

Copyright

De website lampenier-groningen.nl is eigendom van Lampenier Groningen BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de werking, de tekst, de afbeeldingen en de vormgeving, behoren toe aan Lampenier Groningen BV. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lampenier Groningen BV. worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lampenier Groningen BV.